Velkommen til AUTOflyer.AUTOflyer er et enkelt telemetrisystem for modellfly og små droner/UAV. Informasjon fra sensorer plassert i flyet sendes kontinuerlig ned til en mottaker på bakken som kobles til en vanlig PC. Et spesialprogram mottar dataene fra flyet og lagrer dem til harddisk samtidig som de presenteres som vanlig flyinstrumentering på skjermen. I tillegg til vanlig instrumentering kan man også velge å plotte flyets posisjon og flyrute på kart eller å vise måledata som trendkurver (verdi som funksjon av tid). Alle opptak kan avspilles i ettertid for nærmere analyse og vil således også fungere som en "flight recorder" for å finne ut hva som galt når flyet haraverer. Dette kan være nyttig informasjon for ikke å gjøre samme feil flere ganger.

Instrumentering i grunnversjonen av AUTOflyer (AUTOflyer Start Pack) omfatter bl.a. en 3-akse rate gyro og et 3-akse akselerometer. Disse vil til sammen gi flyets stilling i forhold til horisont og G-belastningene på flyet. En GPS-mottaker vil i tillegg gi flyets høyde samt hastighet og kurs over bakken. En strømsensor er inkludert for å overvåke strømforbruk og batterispenning og beregne resterende batterikapasitet, noe som er spesielt nyttig for elektrisk drevne modeller.

Grunnmodellen har også 2 servoutganger styrt av bank-vinkel(roll) og elevasjon(pitch). Disse kan kobles til servoer for å stabilisere GPS-antennens stilling ved store bevegelser og derved sikre best mulig mottaksforhold. Alternativt kan utgangene via en enkel omkobler brukes til å styre høyde og balanseror og derved avlaste piloten. Dette kan være spesielt gunstig for nye modell-piloter da man får mindre å holde styr på i en opplæringsfase.

Autoflyer vil senere kunne utvides med bl.a. magnetkompass, barometrisk høyde og hastighetsmåler (pitotrør) og motorovervåking. Motorovervåkingen vil fortløpende kunne gi avlesning av turtall og temperaturmåling på stempelmotorer og elektromotorer samt ha seriell tilkobling for de vanligste jet-motorermed utgang for motordata. Dermed kan man fra bakken følge med på motorytelsen under flygingen og i ettertid analysere hvordan motorytelse og turtall variere med hastighet osv. En slik analysemulighet vil være spesielt viktig i forbindelse med optimalisering av propellvalg da nøyaktig sammenheng mellom turtall og flyhastighet, stigehastighet osv. er viktige parametere.

Siste trinn er en full autopilotfunksjonalitet beregnet på profesjonelle brukere. Her vil autopiloten basert på waypoints og høydeinformasjon fra bakken selv fly til bestemmelsesstedet og holde seg i posisjon over ønsket punkt. Denne versjonen vil av sikkerhetshensyn ikke kunne selges fritt.

En redusert autopilotfunksjonalitet vil bli tilbudt til vanlige brukere som en ren nødstyring ved utfall av vanlig radiokommunikasjon. Dette vil tillate AUTOflyer å ta over kontrollen når vanlige styresignaler stopper og deretter sette kursen tilbake til startpunktet. Der vil flyet sirkle inntil vanlig kommunikasjon kan gjenopprettes eller til man alternativt foretar en nødlanding fra PC hvis vanlig radiostyring ikke lar seg gjennomføre.

Til glede for skalaentusiaster og andre brukere med spesielle interesser innen programmering så er skjerm grensesnittet på PC gjort konfigurerbart. Dette gjør at man kan tegne sine egen instrumenter og skalere disse i overensstemmelse med sitt eget flys ytelse. De som har kompetanse på eller har ønske om å lære seg Java-programmering har også mulighet til selv skrive sine helt egne display-grensensitt. Derved kan man kombinere data i helt nye instrumentkonfigurasjoner enn det som leveres som standard. Det er her nærliggende å se for seg kombinerte skjerminstrumenter av samme type som benyttes i nye fly og hvor mange konvensjonelle instrumentfunksjoner samles i et instrument. Det vil på sikt bli levert et større utvalg av instrumenter for egenkonfigurering, men det planlegges også å opprette et brukerbibliotek hvor brukere selv kan utveksle nye high-tech instrumenter og customiserte skalainstrumenter.HKK/10.03.2010